Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Video Nổi bật

Đặc điểm báo xuân của Việt Nam giai đoạn 2011-2015

Báo  Xuân  là “sản phẩm hàng hoá đặc biệt”. Dù hai chữ  “đặc biệt” đòi hỏi người làm báo không đƣợc phép chạy theo lợi nhuận bằng mọi giá, mà phải luôn hướng tới tính chất xã hội, tính định hướng tích  cực, thì báo Xuân  vẫn phải tuân theo quy luật cung - cầu để đến được với bạn đọc như bao loại hàng hoá khác. Một yếu tố  quan trọng để  báo  Xuân  “đứng” được trong cuộc cạnh tranh thông tin khốc liệt, chính là việc xây dựng “thương hiệu”. Một tờ  báo  Xuân  có uy tín, đi vào lòng bạn đọc, được lựa chọn trên sạp báo, sẽ thể hiện một “thương hiệu” ổn định, có sức thu hút lớn.
         Để cuốn hút bạn đọc, ngoài sự  chính xác, hấp dẫn của  thông tin, còn cần đến sự mới mẻ, độc đáo, cần đến phong cách riêng của tờ báo Xuân đó, từ  nội  dung đến hình thức. Việc đổi mới và hiện đại hoá  nội dung và các phương thức chuyển tải thông tin trên báo Xuân là một vấn đề bức thiết cần nghiên cứu. Trong khuôn khổ  luận văn thạc sĩ này, tác giả  muốn đề cập, tìm hiểu về đặc điể…

Bài đăng mới nhất

Quản lý vận tải hàng hóa bằng đường hàng không của Việt Nam

Adobe Photoshop for Intermediate Users

A Wet Look At Climate Change

Xóa đói giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số tại một tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam

Effects of chemical structure on the stability of smectites in short-term alteration experiments

NGHỆ THUẬT TRẦN THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT CHÂN DUNG MỘT NGHỆ SĨ THỜI TRẺ CỦA JAMES JOYCE

Đánh giá chất lượng nước hệ thống thủy lợi Bắc Đuống và đề xuất các giải pháp quản lý môi trường

So sánh ngữ âm của một số phương ngữ Nùng

Nghệ thuật châm biếm và đả kích trong vè người Việt

Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch mạo hiểm tại Lâm Đồng