Quản lý vận tải hàng hóa bằng đường hàng không của Việt Nam


Other Titles:

Management of Air cargo transportation in Vietnam
Authors: Phạm, Kim Anh
Keywords: Quản lý
Vận tải hàng hóa
Vận tải đường không
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Description: 85 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23468

Nhận xét

Bài đăng phổ biến