Thiền của Phật giáo


Authors: Thích, Thanh Phước
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Thiền
Issue Date: 1999
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 6/1999 ; 6 tr. ; TNS10029
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54793
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến