Kinh nghiệm lý luận và thực tiễn về ký chân dung qua chuyên mục Người đương thời của Đài Truyền hình Việt Nam (2001 - 2006)


Trình bày cơ sở lý luận về chức năng, nhiệm vụ của báo chí đặc biệt là báo hình và chỉ ra đặc trưng, quy trình sản xuất chương trình truyền hình, cách thức xây dựng tác phẩm ký chân dung truyền hình. Từ đó tìm hiểu sự ra đời, nội dung, cách thức thực hiện, ý nghĩa xã hội, thành công và hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm của chương trình Người đương thời tiêu biểu từ năm 2001-2006. Đồng thời đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng và giá trị thông tin, công tác quảng bá, tạo mối quan hệ lâu dài giữa chương trình và khán giả nhằm nâng cao chất lượng chuyên mục Người đương thời.
Authors: Trương, Thị Diệu Thúy
Keywords: Báo chí học
Ký chân dung
Truyền hình
Đài truyền hình Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 141 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17255
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


Nhận xét

Bài đăng phổ biến